rockopera
Premier: 2017. Július 07.
 • Zenéjét szerezte: Huszár Antal "Tonchi"
 • Dalszöveg: Albert Ferenc - Huszár A.
 • Rendező: Koltay Gábor
 • Dramaturg: Koltay Gábor
 • Zene: FARKASOK zenekar
Szereplők:
 • Árpád fejedelem                *2. 5. 6. 11. 12. 13. 20. 21. 23. 27. 30. dalok
 • Árpád asszonya                 *2. 5. 6. 11. 12. 13. 20. 21. 23. 27. 30. dalok
 • Táltos                                 *5. 12. 13. 20. 21. 25. 27. 28. 30. dalok
 • Üllő                                     *3. 8. 10. 12. 21. 27. 30. dalok
 • Jutas                                   *3. 8. 10. 12. 21. 27. 30. dalok
 • Tarhos                                *3. 8. 10. 12. 21. 27. 30. dalok
 • első magyar harcos            *2. 4. 7. 9. 12. 16. 24. 25. 27. 30. dalok
 • második magyar harcos      *4. 7. 9. 12. 16. 27. 30. dalok
 • Ditmár érsek                       *14. 15. 30. dalok
 • Lipót őrgróf                         *18. 19. 30. dalok
 • bajor katona                        *18. 19. 30. dalok
 • frank katona                        *14. 15. 30. dalok
 • (narrátor)
 1. Kárpát haza                       *Narrátor
 2. Sólyom vér                         *Árpád asszonya, Árpád és az első magyar harcos éneke
 3. Csodaszarvas                    *Üllő, Jutas és Tarhos éneke
 4. A szív zenéje                      *a magyar harcosok éneke
 5. Táltos                                 *a Táltos és Árpád duettje
 6. Vár rám az Út                     *Árpád asszonya és Árpád fejedelem duettje
 7. Könnyek nélkül                   *a magyar harcosok éneke
 8. Figyelj testvér!                    *Üllő, Jutas és Tarhos éneke
 9. Hazánk                                *a magyar harcosok éneke
 10. Válaszút                              *Üllő, Jutas és Tarhos éneke
 11. Miénk e föld                         *Árpád asszonya és Árpád duettje
 12. Harc nélkül nem adjuk!        *Táltos, Árpád, Üllő, Jutas, Tarhos és a magyar harcosok éneke
 13. Hit kell                                  *Táltos és Árpád éneke
 14. A magyarok kiirtassanak!     *Ditmár érsek éneke
 15. 907. Július 4.                        *Ditmár és a frank katona éneke
 16. Magyar harcos                      *az első és a második harcos éneke
 17. Az első ütközet                      *Tarhos, Jutas, az első magyar harcos, Ditmár érsek és a frank katona éneke
 18. Az oroszlán serege                *Lipót őrgróf és a bajor katona éneke
 19. Pusztuljon minden magyar!    *Lipót őrgróf és a bajor katona éneke
 20. Löknéd, vagy ölelnéd?           *Táltos és Árpád fejedelem duettje
 21. A Diadal napja                        *Árpád fejedelem, Jutas, Táltos és a magyar harcosok éneke
 22. A második ütközet                   *Árpád, Üllő, a második magyar harcos, Lipót őrgróf és a bajor katona éneke
 23. Bevégeztem                            *Árpád búcsú dala
 24. Kis szellő                                 *Árpád özvegye és az első magyar harcos duettje
 25. Farkasok                                 *Táltos és az első magyar harcos duettje
 26. Hazatért a magyar                   *Narrátor
 27. Magyar vér                              *Üllő, Jutas, Táltos, Árpád és asszonya, Tarhos és a magyar harcosok éneke
 28. Szózat                                      *Táltos
 29. (meghajlás)                              *minden szereplő
 30. Székely Himnusz                       *minden szereplő
FORGATÓKÖNYV

1. jelenet: Kárpát Haza (50 sec)
Leírás: egy szellem hangja (narrátor) mesél a Kárpát-medencében letelepedett magyarok életéről
Színpad: füst és meleg fények, felvételről szól a szellem hangja, hegedűszó kíséretében
Zene: hegedű
"Ez nem legenda, hidd el ez a való!
Mert nem a pusztába kiált ma e szó!
Nem lett feledve Attila földje,
Árpád fejedelem visszatalált végre!
Elmúlt sok tavasz, s mit az ősi föld remélt,
Kárpát-haza földjén, ismét népünk élt.
Ott íze volt a levegőnek, és lelke volt a kőnek,
Beszéltek a fák, s virágok, hangja volt a csöndnek,
Ott álma volt a kisdedeknek, és bölcsője a szépnek,
Mosolya a szerelemnek, dallama a szélnek,
Büszkesége az apáknak, hite az anyáknak,
Becsülete a családnak, és népe a hazának."
2. jelenet: Sólyom vér (4 min) CD 1. dal 
Leírás: Dal az ősi földről, az ezer éves európai történelmünkről, a jelképeinkről (szent korona, Turul madár). Az idillikus képet beárnyékolja a nyugati hatalmaktól érkező fenyegetettség, mely párhuzam a napjainkban megélt földjeinkért ácsingózó európai nemzetekkel folytatott küzdelemmel, amit akkor is és most is kész megvédeni nemzetünk, melyet átjár a sólyom (Turul) vére.
Színpad: A magyar népet megformáló táncosok a békét és harmóniát mutatják be… Árpád fejedelem asszonya, előlépve a táncosok közül, énekével mindezt szavakba is önti… Árpád fejedelem a refrénnel kapcsolódik be az énekbe, kifejezve az ősiség eszméjét… Árpád fejedelem asszonya a második versszakban a biztonságot nyújtó édes otthonról és az azt fenyegető európai nemzetek térhódításáról énekel, kik a földjeink után ácsingóznak… Árpád fejedelem ismét a refrénnel erősíti a nemzeti öntudatot, majd az 1. magyar harcos kilépve a magyarságot megformáló táncosok közül, a dal utolsó szakaszát énekli el, elszántságot és rendíthetetlen hazaszeretetet sugározva.
Zene: Sólyom vér (FARKASOK / Sólyom vér)
Szereplők: Árpád fejedelem asszonya, Árpád fejedelem és az 1. magyar harcos valamint a magyar népet megformáló táncosok
(Árpád fejedelem asszonya)
"Európa legszebb táján, ezer éves tölgyfa ágán, élt egy kismadár.
Otthona a fának lombja, harmat vize szomját oltja, énekére kél a napsugár."

refr. (Árpád fejedelem)
"Gyökerei ősi földben, szent Kárpátoknak szívében, őrzi álmát széles hét határ,
Évszakokból szőtt ruhája, ezer éves koronája, szállj, szállj, dicső Turul madár!"

(Árpád fejedelem asszonya)
"Szép hazámnak legszebb táján, ezer éves tölgyfa ágán, édes otthon mindig hazavár.
Szemet vetett más is rája, élősködők rút fajtája, fészekrabló, idegen madár."

refr. (Árpád fejedelem)
"Gyökerei ősi földben, szent Kárpátoknak szívében, őrzi álmát széles hét határ,
Évszakokból szőtt ruhája, ezer éves koronája, szállj, szállj, dicső Turul madár!"

(1. magyar harcos)
"Sólyom vére járja át a testem, ezer éve élteti a lelkem, ezer éve, ezer éve, ezer éve már!"
3. jelenet: Csodaszarvas (2 min 10 sec) CD 2. dal
Leírás: Dal a ősöktől örökölt magyar vérről, a harcos nemzetünkről és a szent jelképeinkről (csodaszarvas, fehér ló).
Színpad: Üllő, Tarhos és Jutas egy-egy versszakot énekelnek, a refrént a magyar népet megformáló táncosokkal közösen
Zene: Csodaszarvas (FARKASOK / Csodaszarvas)
Szereplők: Üllő, Tarhos és Jutas, valamint a magyar népet megformáló táncosok
(Üllő) "Én még Árpád törzsében születtem, szerető anyám keblén nevelkedtem,
Esténként apám magyar mondát mesélt, Honfoglalásról, hét vezérről regélt."

refr. (együtt a három fiú) "Magyar vér, bennünk él, magyar vér, föld és kenyér,
Magyar vér, tűz és szél, magyar vér, a harcos még bennem él!"

(Tarhos) "A Csodaszarvasban hittem és a Fehér Lóban, a magyarok Istenében és az adott szóban,
Tiszteltem tanáraim, s az idősebbet, nem ismertem a magyar nyelvnél szebbet!"

refr. (együtt a három fiú) "Magyar vér, bennünk él, magyar vér, föld és kenyér,
Magyar vér, tűz és szél, magyar vér, a harcos még benned él!"

(Jutas) "Íjjal kézben, vágtatva a szelek szárnyán, cseperedtem bátyáimmal lovam hátán."
A kisgyermekből évek múltán férfi lettem, de amit apám tanított sosem feledtem!"

refr. (együtt a három fiú) "Magyar vér, bennünk él, magyar vér, föld és kenyér,
Magyar vér, tűz és szél, magyar vér, a harcos még benned él!"
4. jelenet: A szív zenéje (4 min 10 sec) CD 3. dal 
Leírás: Dal a magyar édesanyákhoz
Színpad: A magyar harcosok felváltva énekelnek a táncosok közül megformált édesanyjukhoz.
Zene: A szív zenéje (FARKASOK / A szív zenéje)
Szereplők: A magyar harcosok, a táncosok közül két asszony, aki az édesanyjukat személyesíti meg
(első magyar harcos)
"Méhedben fogantam, egy új életet adtál, éreztem minden sóhajod, s a szíved dobbanását."
(második magyar harcos) "Ajkam magyar szóra, te tanítottad, az első lépteim, a Világtól megóvtad."
refr. (a harcosok együtt)
"A hangod a szív zenéje, ó, csak te ragyogsz így reám, szeretlek, szeretlek édesanyám!
A hangod a szív zenéje, ó, csak te ragyogsz így reám, szeretlek, szeretlek édesanyám!"

(első magyar harcos) "A küzdelemben óvtál, hinni tanítottál,"
(második magyar harcos) "Sebeim ápoltad, csókjaiddal gyógyítottad."
refr. (a harcosok együtt)
"A hangod a szív zenéje, ó, csak te ragyogsz így reám, szeretlek, szeretlek édesanyám!
A hangod a szív zenéje, ó, csak te ragyogsz így reám, szeretlek, szeretlek édesanyám!"
5. jelenet: Táltos (4 min) CD 5. dal
Leírás: Táltos éneke a baljós idők közeledtéről, valamint a nemzetét harcba hívó Árpád fejedelem éneke
Színpad: A Táltos sámán dobjával szólóban kezdi az ütemet verni, majd bekapcsolódik a zenekar és elindul az ének, melynek hatására a táncosok által megformált magyar nép eufórikus állapotban lüktető táncba kezd.
Zene: Táltos (FARKASOK / Táltos)
Szereplők: Táltos és Árpád fejedelem
(Táltos) "Ősi hittel, igaz szívvel, Itt állok előtted, Ó Uram, segíts meg!"
(Árpád fejedelem) "Baljós Idők járnak, gonosz, sötét árnyak,
Egymás ellen uszítanak, gyűlölnek és pusztítanak."

(Táltos) "Ősi hittel, igaz szívvel, Itt állok előtted, Ó Uram, segíts meg!"
(Árpád fejedelem) "Fegyverkovács, készíts pajzsot! Uraknak, ne fizess sarcot!
Megvédjük otthonunk, ez ősidőktől szent jogunk!"

(Táltos) "Ősi hittel, igaz szívvel, Itt állok előtted, Ó Uram, segíts meg!"
(Árpád fejedelem) "Táltos verd a sámán dobod, szívünk vele együtt dobog,
Kántálj hozzá éneket és korbácsold fel a lelkeket!"

(Táltos) "Ősi hittel, igaz szívvel, Itt állok előtted, Ó Uram, segíts meg!"
(Árpád fejedelem) "Fegyverrel felvértezem és harcba hívom nemzetem,
Erős ifjú fogd az íjad, mind ki bátor közénk híjad!"
6. jelenet: Vár rám az út (4 min 50 sec) CD 7. dal
Leírás: Árpád asszonyának búcsúja a csatába induló fejedelemtől
Színpad: Árpád fejedelem és asszonyának duettje.
Zene: Vár rám az út (FARKASOK / Vár rám az Út)
Szereplők: Árpád fejedelem és asszonya
(Árpád asszonya) "Édes Uram! A vállaidról le nem vehetem terhedet,
De súlyos aggodalmak között, vidítanám kedvedet!
Kenném be illatos balzsammal, gond gyötörte homlokod,
Tested hinteném be csókjaimmal, míg átölel karod!"

refr. "Vár rád az út, melyen ott áll a hódító,
Vár rád a harc, mely nekünk sorsfordító,
Vár rád a sereged, hogy megvédd az országunk,
Mert miénk e föld, ez édes otthonunk!"

(Árpád) "Oleg lánya! Te vagy nékem tavaszom, s a családom az életem,
Mit nekem adtak az Égiek, meg kell most védenem!
Bár az lelkem nyugtalan, menedék vagy a szívemnek,
A csókjaiddal elvarázsolsz, dacára a híreknek."

refr. "Vár rám az út, melyen ott áll a hódító,
Vár rám a harc, mely nekünk sorsfordító,
Vár rám a seregem, hogy megvédjem országunk,
Mert miénk e föld, ez édes otthonunk!"

(Árpád asszonya) Mert összefogott a nyugat, nagy most rajtad a nyomás,
A harcban te is odaveszhetsz, gyötör ez a látomás."

(Árpád) "Erős vezérnek kell lennem, harci vértem úgy húzom,
A sereg élén vágtatva, könnyek nélkül búcsúzom."

refr. (együtt éneklik) "Vár rám/rád az út, melyen ott áll a hódító,
Vár rám/rád a harc, mely nekünk sorsfordító,
Vár rám/rád a seregem/sereged, hogy megvédjem/megvédd az országunk,
Mert miénk e föld, ez édes otthonunk!"
7. jelenet: Könnyek nélkül (2 min 45 sec) CD 8. dal
Leírás: A csatába induló magyar harcosok búcsúja az édesanyjuktól
Színpad: A magyar harcosok búcsúja a táncosok közül megformált édesanyjuktól
Zene: Könnyek nélkül (FARKASOK / Könnyek nélkül)
Szereplők: 1. és 2. magyar harcosok, valamint az édesanyjuk (két asszony a táncosok közül)
(első magyar harcos)
"Ne sírj anyám! Ez az én utam, ezért szültél, hogy meghaljak a harcban,
Hogy véremmel öntözzem, drága hazám földjét, hogy óvjam mindenáron, ősi büszkeségét."

(második magyar harcos)
"Ne sírj anyám! Így kell ennek lenni, hajt az apám vére, nem tudom tagadni.
Ne hullasd a könnyed, ne bánkódj miattam, hogy életem, mit adtál, én a hazámnak adtam!"

refr. (együtt éneklik)
"Adj erőt azoknak, száraz szemeiddel, kik engem követnek majd, tiszta, magyar hittel!
Adjon erőt nekik, néma büszkeséged, hogy a hátralévő időt, te már könnyek nélkül éled!"

(első magyar harcos)
"Ne sírj anyám! Érted sem sír senki, ha megírják majd neked, hogy fiad kell temetni!
Ne sírj, ne sírj! Épp eleget sírtál! Száraz legyen szemed, ha ott állsz majd a sírnál!"

(második magyar harcos)
"Ne sírj anyám! Mondd miért is sírnál? Hős lesz ott temetve, hát büszkén állj a sírnál!
Nem kellenek könnyek, úgyis porba hullnak. Azokért mondj imát, akik utánam indulnak!"

refr. (együtt éneklik)
"Adj erőt azoknak, száraz szemeiddel, kik engem követnek majd, tiszta, magyar hittel!
Adjon erőt nekik, néma büszkeséged, hogy a hátralévő időt, te már könnyek nélkül éled!"
8. jelenet: Figyelj testvér! (4 min 50 sec) CD 9. dal
Leírás: Árpád fejedelem csatába induló fiainak buzdító éneke
Színpad: Üllő, Tarhos és Jutas felváltva szól egymáshoz és a magyar harcosokat megformáló táncosokhoz
Zene: Figyelj testvér! (FARKASOK / Figyelj testvér)
Szereplők: Üllő, Tarhos és Jutas, valamint a magyar harcosokat megformáló táncosok
(Üllő) "Figyelj Testvér, hallgass meg engem, a sors kegyeltje vagyok, Árpád fia lettem.
Legyen most csend, hogy messzire elérjen, zengjen a magyar szó, mint mennydörgés az éjben.
A törzsszövetség békéjére, bajor hadak törnek. Százezer fős túlerőben, mindenkit megölnek.
Magyar apák büszkesége, magyar anyák álma, vérrel, könnyel keveredve, hullik le a sárba."

refr. (együtt éneklik)
"Hegyektől ölelten, édes gyönyörű szép hazánk, hol folyók habja zúg, éneke szól hozzánk.
Búvó kispatak, erdők mély rejtekén, nincs tenálad szebb ország, az egész föld kerekén."

(Tarhos) "Figyelj Testvér, hallgass szavamra, Lajos király hazánkat magának a-karja.
Kurszán vezér halálával, nőtt a bátorsága, de amíg élek, frankoknak itt nem lehet hazája!
Fürkészek hozták a hírt, hogy a hon végveszélyben! Harcosaim élén, nyomban útra kéltem.
Mert győzni csak úgy tudunk az ellenség felett, ha egy az akarat és egy a cselekedet."

refr. (együtt éneklik)
"Hegyektől ölelten, édes gyönyörű szép hazánk, hol folyók habja zúg, éneke szól hozzánk.
Búvó kispatak, erdők mély rejtekén, nincs tenálad szebb ország, az egész föld kerekén."

(Tarhos) "Figyelj Testvér, ha vérrel kell fizetnünk, ha ott is halunk valahányan, ellenük kell mennünk!
Megfizet az ellenség, ha nem tanul csak abból, hogy a halál a húsába, újra belekóstol.
Az élet, ereinkben, Árpád apánk vére, kérjük hát a népünk, a törzsek egységére!
Mert első a nemzet! A legszentebb érdek! Oroszlán sem árthat így a Turul gyermekének!"

refr. (együtt éneklik)
"Hegyektől ölelten, édes gyönyörű szép hazánk, hol folyók habja zúg, éneke szól hozzánk.
Búvó kispatak, erdők mély rejtekén, nincs tenálad szebb ország, az egész föld kerekén."

9. jelenet: Hazánk (4 min 05 sec) CD 10. dal
Leírás: A csatába induló magyar harcosok buzdító éneke
Színpad: A magyar harcosok felváltva énekelve buzdítják a magyarságot megformáló táncosokat és a közönséget
Zene: Hazánk (FARKASOK / Csepel - átirat)
Szereplők: A magyar harcosok, valamint a magyarságot megformáló táncosok
(első magyar harcos) "Árpád vezér nemzetsége, szép új hazánk büszkesége,
Termékeny föld, tölgyfaliget, így lett Csepel a vezérsziget."

refr. (együtt éneklik) "Atyánk! A magyarság közt élen járunk! Atyánk! Egy életünk, egy halálunk!
Hazánk! A szabadságért harcba szállunk! Erőt, adjon az Isten! Hej! Szebb Jövőt!"

(második magyar harcos) "Talpra magyar, hí’ a haza! Őseinknek szent otthona.
Leszünk harcos, leszünk hősök, büszkék lesznek ránk az ősök!"

refr. (együtt éneklik) "Atyánk! A magyarság közt élen járunk! Atyánk! Egy életünk, egy halálunk!
Hazánk! A szabadságért harcba szállunk! Erőt, adjon az Isten! Hej! Szebb Jövőt!"
10. jelenet: Válaszút (3 min 10 sec) CD 11. dal
Leírás: Árpád fejedelem csatába induló fiainak „dilemmája”, amelyben határozottan a honvédő harcot választják
Színpad: Árpád fejedelem fiai felváltva énekelve fejezik ki elszántságukat, a magyarságot megformáló táncosok eközben egységesen „mögéjük állva” kifejezik, hogy kétségek nélküli, a halált sem félő az összefogás.
Zene: Válaszút (FARKASOK / Válaszút)
Szereplők: Üllő, Tarhos és Jutas, valamint a magyar harcosokat megformáló táncosok
(Üllő) "Inkább vérben járjak, minthogy letérdeljek!
Inkább haljak harcban, mint kegyelemből éljek!
Inkább halljak sírást, mikor hős magyart temetnek!
Inkább haljak én is, mint szolgáljak "ezeknek"!"

refr. (együtt éneklik) "A-aaa-aaaa…."
(Tarhos) "Inkább legyek szolgája, mint rabja a hazámnak!
Inkább lássam végre az arcát a halálnak!
Inkább ölnöm kelljen, mint eladnom a lelkem!
Inkább én csalódjak, mint magyarban az Isten!"

refr. (együtt éneklik) "A-aaa-aaaa…."
(Jutas) "Inkább vesszek én is, minthogy veszni hagyjam!
Inkább így vesszen el minden, mint önként odaadjam!
Inkább vérem folyjék, mint arcomon a könnyek!
Inkább így halok meg, mint hűtlene e földnek!"

refr. (együtt éneklik) "A-aaa-aaaa…."
11. jelenet: Miénk e föld (4 min 10 sec) CD 12. dal
Leírás: Árpád fejedelem és asszonya énekel arról a lehetséges jövőről, ha az ellenség győzedelmeskedik felettünk
Színpad: Árpád fejedelem és asszonya énekel duettet, eközben a táncosok egy kiirtott nemzet lelkeit formálják meg a színpadon, mely még legyőzötten is harcolni kíván, szellemként.
Zene: Miénk e föld (FARKASOK / Miénk e föld)
Szereplők: Árpád fejedelem és asszonya, valamint a magyar lelkeket megformáló táncosok
(Árpád asszonya)
"Majd, ha már minden szem kiszáradt
És nem lesz több könny, mi tisztára mosná dicső napjaink…
És álmainkat önként vetjük tűzre, mi a múlt ködébe vész,
Miközben egyenként eltemettük hőseink…"

refr. (Árpád fejedelem)
"Ha már nem lesz magyar, ki zengje dicső tetteink,
Akkor sem engednek majd az ősi szellemeink!
Mert miénk e föld, nem adjuk idegen királynak,
Mit nem hívhat senki más: otthonnak, hazának!"

(Árpád asszonya)
"A küzdelemben majd egyszer végképp elfogy minden erőnk,
Mikor már létünk csak szenvedéssé válik…
Ha elhagyja a szívünket a hit és a remény
És végül el is veszünk mind egy szálig…"

refr. (Árpád fejedelem)
"Ha már nem lesz magyar, ki zengje dicső tetteink,
Akkor sem engednek majd az ősi szellemeink!
Mert miénk e föld, nem adjuk idegen királynak,
Mit nem hívhat senki más: otthonnak, hazának!"

(Árpád asszonya)
"Majd egyszer hitvány idegen urak taposnak rajtunk
És nem nő sírjainkon többé már virág…
Ha már nem lesz oly, ki vigasztalja megannyi özvegyünk,
Mert elfordul tőlünk az egész világ…."

refr. (Árpád fejedelem)
"Ha már nem lesz magyar, ki zengje dicső tetteink,
Akkor sem engednek majd az ősi szellemeink!
Mert miénk e föld, nem adjuk idegen királynak,
Mit nem hívhat senki más: otthonnak, hazának!"
12. jelenet: Harc nélkül nem adjuk! (6 min 10 sec) CD 13. dal
Leírás: Árpád fejedelem, megnevezve az ellenséget (frankok, bajorok, németek), honvédő harcba hívja a harcosokat
Színpad: Árpád fejedelem, Árpád fiai és a két énekes magyar harcos éneklik a versszakokat, a refrént pedig mindenki együtt. A táncosok egy lüktető tömeget formálnak, akik egy ritmusra, „egy emberként” állnak a vezéreik mellé!
Zene: Harc nélkül nem adjuk! (FARKASOK / Harc nélkül nem adjuk!)
Szereplők: Árpád fejedelem, Árpád fiai, az 1. és 2. magyar harcosok, valamint a magyar népet megformáló táncosok
(második magyar harcos) "Megtanultuk sok év alatt, hogy semmi sincsen ingyen.
Bajor átok szállt hazánkra, övéké lesz minden."

(első magyar harcos) "Vizünk, földünk, temetőink, gyermekeink, szeretőink.
Alig marad, ami magyar, mert a bajor mindent akar."

(Üllő) "De magyar nem lesz bajor szolga, földje nem lesz német porta, Álma nem lesz frank játék, hazájában nem lesz árnyék!"
(Tarhos) "Magyar nem fél bajor kéztől, sem a harctól, sem a vértől, Magyar nem hal gyávaságban, inkább hal meg tűzben, lángban!"
refr. (Árpád fejedelem) "Magyarok! Testvéreim, kik mellettem állnak! Harc nélkül nem adjuk édes hazánkat! (együtt mindenki) Magyarok! Testvéreim, kik mellettem állnak! Harc nélkül nem adjuk édes hazánkat!"
(első magyar harcos) "Mert magyar nem lesz bajor szolga, földje nem lesz német porta, Álma nem lesz frank játék, hazájában nem lesz árnyék!"
(Jutas) "Magyar nem fél bajor kéztől, sem a harctól, sem a vértől, Magyar nem hal gyávaságban, inkább hal meg tűzben, lángban!"
refr. (Árpád fejedelem) "Magyarok! Testvéreim, kik mellettem állnak! Harc nélkül nem adjuk édes hazánkat! (együtt mindenki) Magyarok! Testvéreim, kik mellettem állnak! Harc nélkül nem adjuk édes hazánkat!"
(Üllő) "Itt az idő! Elég volt! Vedd elő a kardod! Ha magyar vagy, büszkén, bátran, vívd meg vele harcod! (Tarhos) Hazád, földed, csak a tiéd! Őrizd, óvd a sírig! Ez a dolgod, ha magyar vagy, Az utolsó csepp vérig!"
refr. (Árpád fejedelem) "Magyarok! Testvéreim, kik mellettem állnak! Harc nélkül nem adjuk édes hazánkat! (együtt mindenki) Magyarok! Testvéreim, kik mellettem állnak! Harc nélkül nem adjuk édes hazánkat!"
(Árpád asszonya) "S hogyha mégis többen lesznek, kik a harchoz gyávák, restek, A halálból is visszatérek, álmaikban úgy kísértek,"
(első magyar harcos) "Mint őrlő szú az éjszakában, pusztítok az idegen fában, A pokol bugyrából zenélek, idegen vérben leszek a méreg!"
refr. (Árpád fejedelem) "Magyarok! Testvéreim, kik mellettem állnak! Harc nélkül nem adjuk édes hazánkat! (együtt mindenki) Magyarok! Testvéreim, kik mellettem állnak! Harc nélkül nem adjuk édes hazánkat!"
13. jelenet: Hit kell! (4 min 35 sec) CD 14. dal
Leírás: Árpád fejedelem és a Táltos éneke a magyar harcosokkal, az erényességről, becsületről és a rendíthetetlen hazaszeretetről
Színpad: Árpád fejedelem, Árpád asszonya, az 1. és 2. magyar harcosok és a Táltos éneke
Zene: Hit kell! (FARKASOK / Hit kell)
Szereplők: Árpád fejedelem, Árpád asszonya, az 1. és 2. magyar harcosok és a Táltos
(Táltos) "Hit kell, vér kell, erő, s erény! Legyen mind a saját helyén!"
(Árpád asszonya) "Nem engedem, nem hagyhatom! Szív kell ide, nem nagy vagyon!"
(második magyar harcos) "A némák között a becsületért kiált, ki nemzetéért mindig bátran kiállt."
refr. (Árpádfejedelem) "Hit kell, vér kell, erő, s erény! Legyen mind a saját helyén!"
(együtt mindenki) "Hit kell, vér kell, erő, s erény! Legyen mind a saját helyén!"
(Üllő) "Nem engedem, nem hagyhatom! Ó, nem mond, nem mond, nem mond, hogy nem tudhatom!"
(első magyar harcos) "Tűz kell ide, melyben minden elég! Az üres, hazug szavakból már elég!"
refr. (Árpádfejedelem) "Hit kell, vér kell, erő, s erény! Legyen mind a saját helyén!"
(együtt mindenki) "Hit kell, vér kell, erő, s erény! Legyen mind a saját helyén!"
(Táltos) "Nem engedem, mert nem hagyhatom, hogy táltos dobom elnémuljon!"
(Tarhos) "Hit kell, erő, s erény! Ó, nem mond, nem mond, nem mond, hogy nincs már remény!"
refr. (Árpádfejedelem) "Hit kell, vér kell, erő, s erény! Legyen mind a saját helyén!"
(együtt mindenki) Hit kell, vér kell, erő, s erény! Legyen mind a saját helyén!"
(Jutas) "Nem engedem, mert nem hagyhatom! Ki nemzetemnek árt, nincs irgalom!"
(első magyar harcos) "Tűz kell ide, melyben minden elég! Az üres, hazug szavakból már elég!"
refr. (Árpádfejedelem) "Hit kell, vér kell, erő, s erény! Legyen mind a saját helyén!"
(együtt mindenki) "Hit kell, vér kell, erő, s erény! Legyen mind a saját helyén!"
14. jelenet: A magyarok kiirtassanak! (2 min 35 sec) CD 15. dal
Leírás: Ditmár érsek éneke a bajor és frank harcosokhoz, melyben a frank király parancsát kihirdetve buzdítja a zsoldosokat a magyar nép kiirtására a Kárpát-medencéből.
Színpad: Ditmár érsek dölyfös szóló éneke a bajor és frank katonákhoz, valamint a zsoldosokat megformáló táncosokhoz, akik a busás kincsekért követik a vezérüket.
Zene: A magyarok kiirtassanak! (FARKASOK / A magyarok kiirtassanak!)
Szereplők: Ditmár érsek, a frank és bajor katonák, valamint a zsoldosokat megformáló táncosok
(frank katona) "Bajorok és frankok halljátok, mit mondok!
A király parancsát mind betartsátok!"

(Ditmár érsek) "Minden magyar pusztuljon végnapra,
Ezt óhajtja a király, az Istenünk, s a Pápa.
Szent áldásom óvja kardotok, pusztuljanak a magyar harcosok!
Öljetek meg minden asszonyt és gyermeket, szétosztom busásan az így szerzett kincseket!"

refr. (Ditmár érsek) "Mind a tiétek lesz, ha teljesítjük a célt!
Feledtessék, hogy valaha itt egy magyar is élt!
Vörössel hímezve, zászlónkon felirat:
Elrendeljük, hogy a magyarok mind kiírtassanak!”

(Ditmár érsek) "Kárpátok közt ott vár a paradicsom!
Meglátjátok, lesz majd eszem-iszom!"

(frank katona) "Tiszta vizű folyók, vaddal teli erdők,
Ércben gazdag hegyek, bőséges legelők."

refr. (Ditmár érsek) "Mind a tiétek lesz, ha teljesítjük a célt!
Feledtessék, hogy valaha itt egy magyar is élt!
Vörössel hímezve, zászlónkon felirat:
Elrendeljük, hogy a magyarok mind kiírtassanak!”
15. jelenet: 907. július 4. (3 min) CD 16. dal
Leírás: Ditmár érsek és a frank harcos duettje, melyben megindul a sereg a magyarok ellen.
Színpad: A frank katona éneke a Ditmár érsekkel és a zsoldosokat megformáló táncosokkal.
Zene: 907. július 4. (FARKASOK / '56+56 - átirat)
Szereplők: Ditmár érsek, a frank katona, valamint a zsoldosokat megformáló táncosok
(frank katona) "Sötét viharfelhő száll az égen, paranccsal a kézben,
Magyarok ellen harcba szállunk."

(Ditmár érsek) "Zsoldosaim zászlóval az élen, úgy járunk a vérben,
Míg minden magyart levágunk!"

refr. (együtt mindenki) A seregünk tenger, két kezünkben fegyver,
Irtsátok ki mindegy szálig a magyarságot!
A seregünk tenger, két kezünkben fegyver,
De jól vigyázz, mert életben magyar nem maradhat,
Ki majd bosszút fogad!"

(együtt mindenki) "907, július 4. a magyarok kiirtassék!"
(Ditmár érsek) "Hitvány lelkem eladtam a mának, a Pápa hatalmának,
Isten e földi szolgájának."

(frank katona) "A királyt védem zsoldért csatában, százezren megyünk,
Biztosan nyerünk!"

refr. (együtt mindenki) "A seregünk tenger, két kezünkben fegyver,
Irtsátok ki mindegy szálig a magyarságot!
A seregünk tenger, két kezünkben fegyver,
De jól vigyázz, mert életben magyar nem maradhat,
Ki majd bosszút fogad!"

(együtt mindenki) "907, július 4. a magyarok kiirtassék!"
refr. (együtt mindenki) "A seregünk tenger, két kezünkben fegyver,
Irtsátok ki mindegy szálig a magyarságot!
A seregünk tenger, két kezünkben fegyver,
De jól vigyázz, mert életben magyar nem maradhat,
Ki majd bosszút fogad!"
16. jelenet: Magyar harcos (4 min 35 sec) CD 17. dal
Leírás: A csatába induló magyar harcosok dala.
Színpad: A magyar harcosok felvonulnak az ellenség zsoldosaival szemben
Zene: Magyar harcos (FARKASOK / Betyárhimnusz - átirat)
Szereplők: A magyar harcosok, valamint a magyar katonákat megformáló táncosok
(második magyar harcos) "Testvér! Halld meg szavát Árpádnak! Szüksége van harcosokra a hazádnak! Kiben izzik a tűz, ha szítja a szél, kit csillag vezet, és az Isten kísér."
(első magyar harcos) "Katonája lettem, e gyönyörű országnak, Hegyeknek, völgyeknek, végtelen rónáknak, A harmat vize fürdet, a nap sugara szárít, Ingyen kenyér, úri élet, soha el nem csábít. Óó.."
refr. (együtt mindenki) "Harcos vagyok, magyar harcos, az ördögtől sem félek! Mint őseim, büszkén, bátran, a szemébe nézek, Ki a magyar ellensége, azt holtáig vadászom! Harcos vagyok, ó, igen, az ősök útját járom. Ó-óóó-óó…"
(második magyar harcos) "Dicső sorsot kaptam, én vagyok, ki írja. Szabadságom holtig őrzöm, vegye el, ki bírja! (1. magyar harcos) Hazám, hitem, becsületem, elrabolnák tőlem, Karikással, fokosommal, védem magyar vérem. Óó.".
refr. (együtt mindenki) "Harcos vagyok, magyar harcos, az ördögtől sem félek! Mint őseim, büszkén, bátran, a szemébe nézek, Ki a magyar ellensége, azt holtáig vadászom! Harcos vagyok, ó, igen, az ősök útját járom. Ó-óóó-óó…"
(második magyar harcos) " A Sátánt várjuk vacsorára, már terített az asztal, Mert minálunk, magyaroknál, vendég sosem koplal. Magyar hússal megetetjük, vérünkkel itatjuk, Elevenen fel is falhat, de hazánkat nem adjuk!"
(első magyar harcos) "Asztalunknál ehet, ihat, vánkosunkra fekhet, Mint az Istent, úgy fogadjuk, de abban biztos lehet, Hogy ezt a földet meg nem kapja, sem kölcsön, sem bérbe, Megőrizzük szabadságát, esküszünk az égre! Óó.."
refr. (együtt mindenki) "Harcos vagyok, magyar harcos, az ördögtől sem félek! Mint őseim, büszkén, bátran, a szemébe nézek, Ki a magyar ellensége, azt holtáig vadászom! Harcos vagyok, ó, igen, az ősök útját járom. Ó-óóó-óó…"
17. jelenet: 1. ütközet (4 min) CD 18. dal
Leírás: A csatában a túlerővel szemben, a magyar harcosok csellel győzedelmeskednek, ahogy becserkészve a még alvó ellenséges tábort, rajtaütnek az ellenségen és megsemmisítik azt. A csatában elesik maga Ditmár érsek is.
Színpad: A magyar harcosok lopakodva közelítenek az alvó ellenséges táborhoz, élükön Jutassal és Tarhossal, akik a rajtaütés során maguk is halálos sebet kapnak. Őket sebesülten elszállítják, de többet nem lépnek már színre. A magyar haderő fényes győzelmet arat, melynek a végén elesik Ditmár érsek is.
Zene: Farkas falka (FARKASOK / Farkas falka)
Szereplők: Tarhos, Jutas, első magyar harcos, Ditmár érsek, frank katona, valamint a magyar és a frank katonákat megformáló táncosok

18. jelenet: Az Oroszlán serege (3 min 25 sec) CD 19. dal
Leírás: Lipót őrgróf által vezetett haderő nem tud még Ditmár érsek vereségéről, ezért magabiztosan menetel a magyarok ellen.
Színpad: Lipót őrgróf magabiztos szóló énekével buzdítja zsoldosait a magyarok ellen.
Zene: Az Oroszlán serege (FARKASOK / Szabadságharcos - átirat)
Szereplők: Lipót őrgróf, a bajor katona, valamint a zsoldosokat megformáló táncosok
(Lipót őrgróf) "Gyermekkoromtól azt tanultam, a kardot kezemben hogy forgassam.
Ki nem szolgálja hűen királyom, szánalom nélkül kettévágom.
Hitetlen magyar, nem árthat nekem, harc és gazdagság az életem.
Megannyi zsoldos áll mögöttem! Semmi kétség, győzni jöttem!
Hitetlen magyar, nem árthat nekem, harc és gazdagság az életem.
Megannyi zsoldos áll mögöttem! Semmi kétség, győzni jöttem!"

refr. (együtt mindenki) "Jutalmul, mit a király ígért, kiontok minden magyar vért.
Isten nevében nincs irgalom, túlerőben a kereszt oltalom."

(Lipót őrgróf) "Hitetlen magyar, nem árthat nekem, harc és gazdagság az életem.
Megannyi zsoldos áll mögöttem! Semmi kétség, győzni jöttem!"

refr. (együtt mindenki) "Jutalmul, mit a király ígért, kiontok minden magyar vért.
Isten nevében nincs irgalom, túlerőben a kereszt oltalom."
19. jelenet: Pusztuljon minden magyar! (3 min 50 sec) CD 20. dal
Leírás: A csatába induló Lipót őrgróf és katonáinak éneke
Színpad: A bajor katonák éneke Lipót őrgróffal és a zsoldosokat megformáló táncosokkal
Zene: Pusztuljon minden magyar! (FARKASOK / Adjon az Isten - átirat))
Szereplők: Lipót őrgróf, a bajor katona, valamint a zsoldosokat megformáló táncosok
(Lipót őrgróf) "Suttog a szó, reszket a lény,
Léptünk nyomán kihunyt a fény,
Hiába küzdesz, megnyerem,
Győzni fog nagy seregem!"

(bajor katona) "Adott az Isten kezembe kardot,
Megvívjuk együtt a harcot,
A küzdelemhez túlerőt,
Hogy megöljünk minden férfit és nőt!"

(Lipót őrgróf) "Győzünk, nem kétség,
Nem számít tisztesség!
Pusztuljon minden magyar!"

(Lipót őrgróf) "Hát emeld fel a kardod,
Hogy elnyerd a méltó rangod!
Lajos király, s az Isten velünk,
Legyőzhetetlen seregünk."

(bajor katona) "Adott az Isten kezembe kardot,
Megvívjuk együtt a harcot,
A küzdelemhez túlerőt,
Hogy megöljünk minden férfit és nőt!"

(Lipót őrgróf) "Győzünk, nem kétség,
Nem számít tisztesség!
Pusztuljon minden magyar!"
20. jelenet: Löknéd, vagy ölelnéd? (2 min 35 sec) CD 21. dal
Leírás: Két fiának eleste után, Árpád vívódása a harmadik fiának csatába indulása előtt
Színpad: Árpád fejedelem és a Táltos éneke
Zene: Löknéd, vagy ölelnéd? (FARKASOK / Löknéd, vagy ölelnéd?)
Szereplők: Árpád fejedelem és a Táltos
(Táltos) "Te mit mondanál annak, aki úgy készül az útra, aki azért indul el, hogy ne is térjen vissza?"
(Árpád fejedelem) "Mit mondanál akkor, ha Ő a fiad lenne? Löknéd, vagy ölelnéd, ha csatába menne?"
refr. (együtt mindenki) "Löknéd, vagy ölelnéd? Löknéd, vagy ölelnéd?
Löknéd, vagy ölelnéd, Löknéd, vagy ölelnéd?"

(Táltos) "Ha batyujában látnád, szerelme kendőjét, értenéd-e rögtön, miért is ontja vérét?"
(Árpád fejedelem) "És te, mit tennél bele, az utolsó nagy útra? Löknéd, vagy ölelnéd, ha nem láthatnád újra?"
refr. (együtt mindenki) "Löknéd, vagy ölelnéd? Löknéd, vagy ölelnéd?
Löknéd, vagy ölelnéd, Löknéd, vagy ölelnéd?"

(Táltos) "Kérnéd-e reszkető, könnybe fúló hanggal, hogy ne menjen, ne öljön, bosszúból, haraggal?"
(Árpád fejedelem) "Vagy éleznéd a kardját, büszkeségre intve? Löknéd, vagy ölelnéd, ha magától nem menne?"
refr. (együtt mindenki) "Löknéd, vagy ölelnéd? Löknéd, vagy ölelnéd?
Löknéd, vagy ölelnéd, Löknéd, vagy ölelnéd?"
21. jelenet: A Diadal napja (4 min 40 sec) CD 22. dal
Leírás: A sorsdöntő ütközetre indulók dala
Színpad: Árpád fejedelem vezetésével a magyar sereg végső csata előtti jelenete
Zene: A Diadal napja (FARKASOK / Gyöngyöspata - átirata)
Szereplők: Árpád fejedelem, Jutas, a Táltos, az 1. és 2. magyar harcosok, valamint a magyar sereget megformáló táncosok
(Árpád fejedelem) "Mikor tüzet fog a kő is, már elég lesz egy szó is,
Ha ott leszel a sorban és a szíved velünk dobban,
Újra forrni fog a véred, ősi hited benned éled,
Harcos lelked erőre kap, igen testvér, ez az a nap! Hej!"

refr. (második.magyar harcos) "Jöhetnek százezren ellenünk, hogy elpusztítsák nemzetünk,
Oroszlánként harcolok, Árpád vezér, én veled vagyok!"

(első magyar harcos) "Jöhetnek százezren ellenünk, hogy elpusztítsák nemzetünk,
Oroszlánként harcolok, Árpád vezér, én hű harcosod vagyok!

Én veled vagyok! Hát harcoljatok!
Ébredj testvér! Csak együtt leszünk nagyok!
Csak együtt leszünk nagyok! Csak együtt leszünk nagyok!
Csak együtt leszünk nagyok!"

(Árpád fejedelem) "Hát harcoljatok!"
22. jelenet: 2. ütközet (4 min) CD 23. dal
Leírás: A végső ütközetben a százezer fős ellenséges haderő megsemmisül, vezérük Lipót őrgróf is elesik, miközben a magyar sereg minimális emberveszteséggel diadalmaskodott a túlerővel szemben. A végső csatában elesik Üllő is és halálosan megsebesül maga Árpád fejedelem is.
Színpad: A végső csatajelenetben az ellenség megsemmisül, Lipót és Jutas elesik, Árpád fejedelmet sebesülten elszállítják. A magyar haderő fényes győzelmet arat.
Zene: A harcos Útja (FARKASOK / A harcos Útja)
Szereplők: Árpád, Üllő, 2. magyar harcos, Lipót őrgróf, valamint a magyar és a bajor katonákat megformáló táncosok
23. jelenet: Bevégeztem (3 min) CD 24. dal
Leírás: A haldokló Árpád fejedelem búcsúja
Színpad: Árpád fejedelem búcsúzik szeretteitől és népétől. A beszéde végén meghal, a táncosok siratják és megrendezik a temetését.
Zene: Bevégeztem (FARKASOK / Bevégeztem)
Szereplők: Árpád fejedelem, a Táltos, az 1. és 2. magyar harcosok, valamint a magyar népet megformáló táncosok
(Árpád fejedelem)
"Hős fiaim, méltóképpen haltatok mindnyájan,
A magyarság első honvédő harcában!
Legyetek jó példa mindenki számára,
Én jól tudom a szabadságnak, mekkora az ára!
Vezérként és atyátokként, eddig követtetek,
Most én indulok utánatok, újra véletek leszek!
Megtettem mit rendelt az Ég, megőriztem a hont,
Ellenség a nemzetünkre, sokáig nem ront.
Országunkat megőriztem, népemen a sor,
Hogy megvédjék az ősi földünk, ha bitorolná lator.
Voltam vihar, most leszek szellő, így óvom nemzetem,
Megvívtam a végső csatát, bevégeztem életem."
24. jelenet: Kis Szellő (3 min 15 sec) CD 25. dal
Leírás: Árpád temetése, a fejedelem szellemét megidéző dal
Színpad: A Táltos vezetésével lefolytatott szertartáson Árpád asszonya és az 1. magyar harcos énekel a gyászoló magyar népet megformáló táncosok előtt.
Zene: Kis Szellő (FARKASOK / Kis szellő)
Szereplők: Árpád fejedelem, a Táltos, az 1. és 2. magyar harcosok, Árpád asszonya, valamint a magyar népet megformáló táncosok
(Árpád asszonya) "Kis szellő felhőt kerget, lenn a földön avart perget
Ablak résén átsuhanva, belefésül a hajamba."

(első magyar harcos) "Kis szellő messze jár most, bejár rétet, erdőt, várost,
Átjár lágyan testet-lelket, Felhők helyett reményt kerget."

refr. (együtt mindenki) "Apró szellő mivé lettél? Vihart hoztál, fákat téptél.
Könnyet csaltál minden szembe, zúgó vihart puszta csendbe.
Kicsi szellő, gyere vissza, lágyan fésülj a hajamba!
Kergess felhőt, pergess avart, vigasztalj meg minden magyart!"

(Árpád asszonya) "Merre jársz most apró szellő? Sorsod nem lehet veszendő!
Esőt hozol, parázst szítasz, benned rejlik minden vigasz!"

(első magyar harcos) "Kicsiny szellő nagyra nőttél, Messzi tájra is elértél,
Fájó szívnek reményt adtál, Pergő könnyet szárítottál."

refr. (együtt mindenki) "Apró szellő mivé lettél? Vihart hoztál, fákat téptél.
Könnyet csaltál minden szembe, zúgó vihart puszta csendbe.
Kicsi szellő, gyere vissza, lágyan fésülj a hajamba!
Kergess felhőt, pergess avart, vigasztalj meg minden magyart!"
25. jelenet: FARKASOK (4 min 30 sec) CD 26. dal
Leírás: A napjainkban folyó küzdelmünkben az idegen érdekekkel szemben, megidézi Árpád fejedelem és az első honvédő harcosaink szellemét, elszántságát és önfeláldozó hazaszeretetét.
Színpad: A Táltos és az 1. magyar harcos éneke, melynek a végén bejön a színpadra minden magyar karaktert megformáló szereplő (az elhunytak is)
Zene: Farkasok (FARKASOK / Farkasok)
Szereplők: Táltos és az első magyar harcos
(Táltos) "Gyarló a Világ, de szólni nem mernél,"
(első magyar harcos) "Szolgaként élsz, pedig szabadnak születtél!"
(Táltos) "Hamis a kép és hazug a szó,"
(első magyar harcos) "Üldözött mind, ki nem áruló."
(Táltos) "A zsebükben pénz, a kezükben hatalom,"
(első magyar harcos) "Vigyázzák, nehogy átláss a falakon."
(Táltos) "Énekeltük, hogy tartós béke”
(első magyar harcos) "Elhittünk mindent, de ennek most vége!
Elég volt! Félre!"
(együtt mindenki) "Így lettünk mi Farkasok! Szabad harcosok!
Árpád vére, Ébredj végre! Hej!
Farkasok! Magyar harcosok!
Árpád vére, Ébredj végre! Hej!"

(Táltos) "Új nap virrad, megfordul a szél is,"
(első magyar harcos) "Egy most a nemzet, hát harcolj, ha félsz is!
(Táltos) "Fényesebb a láncnál a kard,"
(első magyar harcos) "Szabadságod ne csak kérd, akard!"
(együtt mindenki) "És eljőnek a Farkasok! Szabad harcosok!
Árpád vére, Ébredj végre! Hej!
Farkasok! Magyar harcosok!
Árpád vére, Ébredj végre! Hej!"

(Táltos) "S, ha meghalok, lelkem az égből"
(első magyar harcos) "Vigyázza népem az ellenségtől."
(Táltos) "Kísértek viharral, eljövök a széllel,"
(első magyar harcos) "Hallod a hangom, ha üvöltenek éjjel…"
(első magyar harcos) "Ha eljőnek a Farkasok! Szabad harcosok!
Árpád vére, Ébredj végre! Hej!
Farkasok! Magyar harcosok!
Árpád vére, Ébredj végre! Hej!"
26. jelenet: Hazatért a magyar (10 sec)
Leírás: egy szellem hangja (narrátor) záró gondolata - beteljesülés
Színpad: füst és meleg fények, felvételről szól a szellem hangja, miközben minden színész és táncos, aki magyar szereplőt formált meg a színpadra jön
Zene: hegedű
"Európa közepébe, hosszú vándorlás után, Hazatért a magyar nép, hol Atilla élt hajdanán."
27. jelenet: Magyar vér (4 min) CD 27. dal
Leírás: Üzenet a honfitársainknak! Dal a hazaszeretetről, az összefogásról, az itthon maradásról, az ősi föld megtartásáról.
Színpad: Közös dal valamennyi magyar karaktert megformáló szereplővel
Zene: Magyar vér  (FARKASOK / Magyar vér)
Szereplők: Minden magyar karaktert megformáló szereplő és a táncosok
(Üllő) "Ha hallod a földnek hívó szavát,"
(Tarhos) "Indulj el vándor haza, bármerre jársz!"
(Táltos) "Az égen fénylő csillagok,"
(Jutas) "Eltévedt testvéreimnek utat mutassatok!"
(Árpád fejedelem) "S ha az ország száz sebből vérzik,
Idegenek úgysem értik,"

(első magyar harcos) "Itt élek, s halok,
Ha kell, mert magyar vagyok!"

(Árpád fejedelem) "S ha az ország száz sebből vérzik,
Idegenek úgysem értik,"

(második magyar harcos) "Itt élek, s halok,
Ha kell, mert magyar vagyok!"

(Üllő) "S hogyha csábít a pénz szava,"
(Árpád asszonya) "Tárd ki a szíved és érezd, mit mondana!"
(Tarhos) "Hősök ma is születnek, dicsők és nagyok,"
(Jutas) "Ragadd meg testvér a zászlót, Hajrá magyarok!"
(Árpád fejedelem) "S ha az ország száz sebből vérzik,
Idegenek úgysem értik,"

(második magyar harcos) "Itt élek, s halok,
Ha kell, mert magyar vagyok!"

(Árpád fejedelem) "S ha az ország száz sebből vérzik,
Idegenek úgysem értik,"

(első magyar harcos) "Itt élek, s halok,
Ha kell, mert magyar vagyok!"
28. jelenet: Szózat (35 sec)
Színpad: A Táltos szavalásában
Zene: Magyar vér CD 28. dal vége
Szereplők: Minden magyar karaktert megformáló szereplő és a táncosok
(Táltos) "Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar!
Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar.
A nagyvilágon e kívül, nincsen számodra hely!
Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, s halnod kell!"
29. jelenet: Meghajlás
Színpad: Minden szereplő a színpadra lép
30. jelenet: Székely himnusz (1 min 30 sec) CD 29. dal
Színpad: Minden szereplő együtt énekel
Zene: Székely himnusz (egy szál gitárral)
Szereplők: Minden szereplő és a táncosok
(Árpád fejedelem) "Ki tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen?"
(Táltos) "Vezesd még egyszer győzelemre néped, Csaba királyfi csillagösvényen!"
(együtt mindenki) "Maroknyi székely porlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj százszor elborítja, ne hagyd elveszni Erdélyt istenünk!
Maroknyi székely porlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj százszor elborítja, ne hagyd elveszni Erdélyt istenünk!"
___________________________________________________________________________________

______________________________
 
(2017)
rockopera
Premier: 2017. Július 07.
 • Zenéjét szerezte: Huszár Tonchi
 • Dalszöveg: Albert Ferenc - Huszár
 • Rendező: Koltay Gábor
 • Dramaturg: Koltay Gábor
 • Zene: FARKASOK zenekar
__________________________
(2015)
Megjelenik: 2015. október 31.
 1. Farkas a ketrecben
 2. Mindent vissza!
 3. Venyige blues
 4. Egy majdnem tökéletes nap
 5. Kelj fel!
 6. Vesszen Trianon!
 7. Hazafi
 8. Vár rám az Út
__________________________
(2014)
 1. Tolvajok himnusza
 2. Figyelj testvér!
 3. Miénk e föld
 4. Volt egy álmom
 5. Sólyom vér
 6. Harc nélkül nem adjuk!
 7. '56+56
 8. Tél
__________________________
(2013)

Ünnepi kiadás 2013. Március 15.
 1. Szabadságharcos
 2. Hit kell
 3. Táltos
 4. Bűnös vagyok
 5. A szív zenéje
 6. Gyöngyöspata "betiltott dal"
 7. Kis szellő
 8. Örökké barátok
 9. Trianon
 10. Petőfi zászlaja
 11. Szebb Jövő (rock)
__________________________
(2013)

 1. Állj végre a sorba!
 2. A legjobb jóbarát
 3. Üssetek végre!
 4. Egy este egy perce
 5. Kösz, jól vagyok
 6. Hazánk (Csepel)
 7. Örökké barátok
 8. Kis szellő
 9. 14610 álom
__________________________
(2012)

 1. Hit kell (akusztik)
 2. A lélek hangja (akusztik)
 3. Gyöngyöspata "betiltott dal"
 4. Homokóra
 5. Bűnös vagyok (akusztik)
 6. Könnyek nélkül (akusztik)
 7. Válaszút (akusztik)
 8. Betyárhimnusz (akusztik)
 9. Löknéd, vagy ölelnéd? (akusztik)
__________________________
(2011)

 1. Trianon
 2. Szebb Jövő (akusztik)
 3. A Harcos Útja
 4. A szív zenéje
 5. Új nap
 6. Farkas falka
 7. Egyetlen
 8. Petőfi zászlaja
 9. Apámhoz (akusztik)
__________________________
(2010)

 1. Szabadságharcos
 2. Magyar vér
 3. Táltos
 4. Ébredj magyar!
 5. Csodaszarvas
 6. Adjon az Isten!
 7. Honvágy
 8. Farkasok (akusztik)
__________________________